Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:458034

 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  FISKE
 4. Förslag till rådets förordning om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön
  - Politisk överenskommelse
 5. EU:s och Norges årliga samråd för 2017
  - Diskussion
 6. Iccats årsmöte (Vilamoura, Portugal,den 14?21 november 2016)
  - Diskussion

  Lagstiftningsöverläggningar

  JORDBRUK
 7. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1299/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014, (EU) nr 652/2014 och Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU (omnibusförslaget)
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 8. Övriga frågor
  a) Internationella finansinstitut och djurskydd
  - Information från den österrikiska delegationen

  b) Slutsatserna från den 39:e konferensen mellan direktörerna för EU:s utbetalande organ (Amsterdam, den 25?27 maj 2016)
  - Information från den nederländska delegationen