Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA62

 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 4. Ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av ordförandeskapet
 5. Internationella handelsfrågor
  Studie av följderna av koncessioner i frihandelsavtal om jordbruksprodukter
  - Diskussion
 6. Rapport om marknadssituationen och det s.k. mjölkpaketet
  Information från kommissionen
  - Diskussion

  Övriga frågor
 7. Slutsatserna från den 40:e konferensen mellan direktörerna för EU:S utbetalande organ (Bratislava den 12-14 oktober 2016)
  - Information från den slovakiska delegationen