Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCB7C

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Reformpaketet för GJP efter 2020
  Förordningen om strategiska planer inom GJP
  - Diskussion om den nya genomförandemodellen

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi ? jordbruksaspekter
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 5. Handelsrelaterade jordbruksfrågor
  - Information från kommissionen
  - Diskussion

  Övriga frågor

  Jordbruk
 6. a) Förklaring om en smart och hållbar digital framtid för Europas jordbruks- och landsbygdsområden
  - Information från kommissionen
  b) Uppföljning av domstolens dom i mål C-528/16
  - Information från den nederländska delegationen

  Fiske

  c) Aktuellt lagstiftningsförslag
  Förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
  - Information från den spanska och den franska delegationen