Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D2

 1.  Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Reformpaketet för GJP efter 2020
  a) Förordningen om strategiska GJP-planer
  b) Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
  c) Förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
  - Diskussion om miljö- och klimatrelaterade aspekter
 4. Förordningar om övergångsbestämmelserna för GJP
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 5. Övriga frågor