Dagordning för rådet konkurrenskraft- inre marknad och industri

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:45411F

 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev) Godkännande av A-punktslistan

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. (ev) Godkännande av A-punktslistan
 4. Konkurrenskraftsavstämning: Lägesrapport avseende den reala ekonomin och integrering av konkurrenskraften
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 5. Information från kommissionen: Europeisk agenda för delningsekonomin
  - Föredragning av kommissionen
  - Riktlinjedebatt
 6. Lägesrapport avseende den europeiska stålindustrin
  - Information från kommissionen
  - Diskussion
 7. Övriga frågor

  a) Standardiseringspaketet
  - Föredragning av kommissionen

  b) Utarbetande av en ambitiös industripolitik i Europa
  - Information från den belgiska delegationen

  c) EU:s övergång till en koldioxidsnål ekonomi
  - Föredragning av kommissionen

  d) Ett enhetligt patent och en enhetlig patentdomstol
  - Lägesrapport från ordförandeskapet

  e) Resultat av konferensen Att hitta rätt balans: lösningar i debatten om patent och växtförädlarrätt (Bryssel den 18 maj 2016)
  - Information från den nederländska delegationen