Dagordning för rådet miljö

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471EC7

1. Godkännande av dagordningen

Icke lagstiftande verksamhet

2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

Lagstiftningsöverläggningar

3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

4. (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att
främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och
koldioxidsnåla investeringar
- Allmän riktlinje
Statsrådet Isabella Lövin

Icke lagstiftande verksamhet

5. Genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling:
Konsekvenser för EU:s miljöpolitik
- Diskussion
Miljöminister Karolina Skog

6. Miljöanpassning av den europeiska
planeringsterminen och granskning av
genomförandet av EU:s miljöpolitik
- Diskussion
Miljöminister Karolina Skog

Övriga frågor

7. a) EU:s utsläppshandelssystem ? Luftfart
- Information från kommissionen
forts.
b) EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin
- Information från kommissionen om den
senaste händelseutvecklingen

c) Natura 2000 i den europeiska solidaritetskåren
- Information från kommissionen

d) Vetenskaplig konferens om hållbar utveckling och
klimatförändringar mot bakgrund av
påven Franciskus encyklika Laudato Sí
(Warszawa den 15 oktober 2016)
- Information från den polska delegationen

e) Luxembourg Circular Economy Hotspot
(Luxemburg den 20?22 juni 2017)
- Information från den luxemburgska delegationen
f) Parisavtalet: Internationell utveckling
- Information från den nederländska delegationen

g) Miljöbetingade farhågor om det vitryska kärnkraftverket
- Information från den litauiska delegationen