Dagordning för rådet miljö

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA441

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Dricksvattendirektivet (omarbetning)
  - Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi
  - Riktlinjedebatt
 5. Miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen
  - Diskussion
 6. En EU-ram för hormonstörande ämnen
  - Riktlinjedebatt
 7. Övriga frågor
  a) Aktuellt lagstiftningsförslag
  Förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja
  - Information från kommissionen
  b) Bättre genomförande av EU:s utfasning av fluorkolväten
  - Information från kommissionen
  c) Miljöskyddsåtgärder för att bekämpa avfolkningen i landsbygdsområden och förbättra livskvaliteten
  - Information från den spanska delegationen
  d) Koldioxidprissättning och flygskatt
  - Information från den belgiska delegationen
  e) Extrainsatt partsmöte under Esbokonventionen
  - Information från kommissionen och ordförandeskapet
  f) Förberedelser av det 21:e partsmötet under Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustområden, Neapel 2-5 december 2019
  - Information från den Italienska delegationen