Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2AC50F

 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. Godkännande av A-punktslistan
 3. Det gemensamma europeiska asylsystemet
  - Lägesrapport
  Statsrådet Tobias Billström
 4. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitieminister Beatrice Ask
  Statsrådet Tobias Billström

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Godkännande av A-punktslistan
 6. Utkast till rådets beslut om fullständig tillämpning av Schengenregelverkets bestämmelser i Republiken Bulgarien och Rumänien
  - Antagande
  Justitieminister Beatrice Ask
 7. Övriga frågor
  - Olaglig handel med skjutvapen
  Justitieminister Beatrice Ask
  forts.


  I anslutning till rådets möte

  Möte i GEMENSAMMA KOMMITTÉN (kl. 10.00)

 1. SIS II
  - Lägesrapport
  Justitieminister Beatrice Ask
 2. Olaglig invandring och utvecklingen i östra Medelhavsområdet
  - Information från kommission och Frontex
  Statsrådet Tobias Billström
 3. Utkast till rådets beslut om fullständig tillämpning av Schengenregelverkets bestämmelser i Republiken Bulgarien och Rumänien
  Justitieminister Beatrice Ask
 4. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitieminister Beatrice Ask
  Statsrådet Tobias Billström