Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:48A7C4

 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. Övriga frågor

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Godkännande av A-punktslistan
 5. Terrorismbekämpning: uppdatering efter den senaste tidens händelser - Undantagsvis i närvaro av de Schengenassocierade staterna
  - Diskussion
 6. Migration: lägesrapport och kommande åtgärder
  - Diskussion
 7. Övriga frågor
  - Utkast till avtal om passageraruppgifter mellan EU och Kanada: information från kommissionen