Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2D24

INRIKES FRÅGOR
 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. De strategiska riktlinjerna för RIF
  - Diskussion
  - Godkännande
 5. Migration - uppföljning av det extra RIF-rådsmötet den 4 mars 2020
  - Diskussion