Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E209

 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 4. (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (första behandlingen)
  -
  Allmän riktlinje
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. a) Social styrning i ett Europa för alla ? vägen framåt
  - Riktlinjedebatt
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

  Rapport från kommittén för socialt skydd om socialpolitiska reformer för tillväxt och sammanhållning: Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2016
  - Godkännande av huvudbudskapen
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
 6. Tillräckliga pensionsinkomster mot bakgrund av en åldrande befolkning
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
  a) Rapport från kommittén för socialt skydd
  - Godkännande av huvudbudskapen

  b) Utkast till rådets slutsatser
  - Antagande  forts.
 7. Utkast till rådets slutsatser ? En ny arbetsmiljöagenda för att främja bättre arbetsvillkor
  - Antagande
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 8. Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
  - Antagande
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 9. Förslag till rådets rekommendation om integrationen av långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden
  - Föredragning av kommissionen
  - Föredragning av synpunkter från sysselsättningskommittén
  - Riktlinjedebatt
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 10. En ny start för den sociala dialogen på europeisk nivå
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  a) Lägesrapport
  - Information från kommissionen

  b) Det sociala trepartstoppmötet
  - Information från ordförandeskapet
 11. Övriga frågor

  a) Informellt möte mellan euroländernas ministrar för sysselsättning och sociala frågor (Luxemburg, den 5 oktober 2015)
  - Information från ordförandeskapet

  b) Arbetstagarnas rörlighet: fakta, siffror och utmaningar
  - Information från kommissionen

  c) Konferens om morgondagens arbetsvillkor (Luxemburg, den 10?11 september 2015)
  - Information från ordförandeskapet