Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2B68

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Den europeiska planeringsterminen 2020
  - Riktlinjedebatt
  a) Prioriterade sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder: politisk vägledning för 2020
  i) Rådets slutsatser om den årliga strategin för hållbar tillväxt och den gemensamma sysselsättningsrapporten 2020
  ii) Den gemensamma sysselsättningsrapporten
  - Antagande
  b) Landsrapporterna för 2020
   
  - Föredragning av kommissionen
  c) Sysselsättningskommitténs huvudbudskap om politiska lösningar på kompetensbrist och genomförandet av rekommendationen om kompetenshöjningsvägar
  - Godkännande
 4. Slutsatser om ökat välbefinnande i arbetet
  - Antagande
 5. Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
  - Riktlinjedebatt
 6. Demografi: demografiska utmaningar – nästa steg
  - Riktlinjedebatt
 7. (ev.) Rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att ratificera 2019 års ILO-konvention om våld och trakasserier (nr 190)
  - Allmän riktlinje
                                                                                
  forts. 8. Övriga frågor
  a) Socialt trepartstoppmöte (Bryssel den 25 mars 2020)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
  b) Sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd: arbetsprogram för 2020
  - Information från respektive ordförande
  c) En uppdaterad kompetensagenda för Europa
  - Information från kommissionen
  d) EU-strategi för jämställdhet 2020–2025
  - Information från kommissionen