Dagordning för rådet transport, telekommunikation och energi

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA443

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Förordningen om märkning av däck
  - Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi
  - Riktlinjedebatt
 5. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag
  i) Översyn av gasdirektivet
  ii) Förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)
  - Information från ordförandeskapet