Dagordning för rådet utbildning, ungdom och kultur

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D3

MÖTET TORSDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2019
 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lagstiftning
  b) Icke lagstiftande verksamhe
  t

  Icke lagstiftande verksamhet

  KULTUR/AUDIOVISUELLA FRÅGOR

 3. Resolution om den hållbara utvecklingens kulturella dimension
  - Antagande
 4. Den europeiska kulturella, kreativa och audiovisuella industrins starka sidor, innovationspotential och globala konkurrenskraft
  - Riktlinjedebatt

  IDROTT
 5. Slutsatser om bekämpning av korruption inom idrotten
  - Antagande
 6. Slutsatser om skydd av barn inom idrotten
  - Antagande
 7. Främjande av goda styrelseformer inom idrotten
  - Riktlinjedebatt
 8. Övriga frågor

  Kultur/audiovisuella frågor
  a) Nominering av Tartu till europeisk kulturhuvudstad 2024
  - Information från den estniska delegationen
  b) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen
                                                             
                   forts.


  Idrott
  c) Möten inom Wada: Exekutivkommittén, femte världsantidopningskonferensen och stiftelsestyrelsen (Katowice den 4–7 november 2019)
  - Information från EU-medlemsstaternas företrädare i den sittande ordförandeskapstrion i Wadas stiftelsestyrelse
  d) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen

  MÖTET FREDAGEN DEN 22 NOVEMBER 2019

  Icke lagstiftande verksamhet

  UNGDOMSFRÅGOR
 9. Rådets slutsatser om digitalt ungdomsarbete
  - Antagande
 10. Rådets slutsatser om utbildning av ungdomsarbetare
  - Antagande
 11. En vision för ungdomsarbetet i Europa – klimatförändringar, ungdomar och ungdomsarbete
  - Riktlinjedebatt
 12. Övriga frågor
  a) Slutsatser från världskonferensen för ungdomsministrar 2019 och ungdomsforumet Lisboa +21 (Lissabon den 22–23 juni 2019)
  - Information från den portugisiska delegationen
  b) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen