Dagordning för rådet utrikes frågor - försvar

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCB7D

Icke lagstiftande verksamhet
  1. Samarbete mellan EU och Nato
  2. Permanent strukturerat samarbete (Pesco)
    - Diskussion
    Rekommendation om den första årsrapporten om genomförandet av Pesco
    - Antagande
  3. Övriga frågor