Dagordning för rådet utrikes frågor - handel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A8FAF

 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag:
  -GSP (allmäna preferenssystemet)
  -Investeringsförordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Godkännande av A-punktslistan
 5. Handel och grön tillväxt
  - Riktlinjedebatt
 6. EU?Japan
  - Riktlinjedebatt
 7. Arbetsgruppen på hög nivå mellan EU och USA för tillväxt och sysselsättning
  - Lägesrapport/diskussion
 8. Övergripande ekonomiskt avtal och handelsavtal mellan EU och Kanada (EU?Canada CETA)
  - Riktlinjedebatt/vissa frågor
 9. Handelns bidrag till tillväxtagendan
  - Riktlinjedebatt
 10. Övriga frågor
  - Argentinas restriktiva åtgärder på handelsområdet (på begäran av ES)
  forts.


  Lunchdiskussion
  - EU-Indien FTA
  -EU-Kina handelsrelationer