Dagordning för rådet utrikes frågor - handel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D33FC

  1. Handelsaspekter av COVID 19-utbrottet: konsekvenser för handelsrelationer och hållbarheten för globala integrerade värde- och försörjningskedjor
    - Diskussion
  2. Övriga frågor