Dagordning för rådet utrikes frågor - utveckling

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCB7E

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. 2019 ? att bibehålla dynamiken i det fortsatta arbetet med Agenda 2030 och klimatförändringarna
  - Diskussion
 4. Ungdoms- och utvecklingsfrågor
  - Diskussion
 5. Sahel: ökat engagemang från EU
  - Diskussion
 6. EU:s fleråriga budgetram 2021-2027: Förslaget om ett nytt instrument för yttre åtgärder, inklusive en ny investeringsarkitektur
 7. Övriga frågor