Dagordning för rådet utrikes frågor- handel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D4

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Reformen av WTO och läget i förberedelserna inför Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens
  - Lägesrapport
 4. Handelsförbindelserna med USA
  - Lägesrapport
 5. Genomförande av handelsavtal, inklusive den tredje årliga rapporten om genomförandet av frihandelsavtalet
  - Riktlinjedebatt
 6. Övriga frågor
  a) Resultatet av 2019 års Eurobarometerundersökning om internationell handel
  - Föredragning av kommissionen
  b) Ansvarsfullt företagande
  - Information från den nederländska delegationen