Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCB7F

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Rådets möte (utrikes frågor) med utrikesministrarna den 13 maj 2019

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. Libyen
  - Diskussion
 5. Sahel
  - Diskussion
  - Slutsatser
  Antagande
 6. Övriga frågor

  Rådets möte (utrikes frågor) med utrikes- och försvarsministrarna den 14 maj 2019

  Icke lagstiftande verksamhet

  1. Sahel (med närvaro av företrädare för G5 Sahel)
  - Diskussion