Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D604F

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. (ev.) Rådets genomförandebeslut och genomförandeförordning om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus
  - Antagande
 5. Ryssland
  - Diskussion
 6. Latinamerika och Västindien
  - Diskussion
 7. Övriga frågor