FAC, Kommenterad dagordning gem möte utrikes- försvarsministrar

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCB82Kommenterad dagordning

Minister

rådet

2019-05-06

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten


Utrikes- och försvarsministrarnas möte den 14 maj 2019

Kommenterad dagordning

Sahel (med närvaro av representanter från G5 Sahel)

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist

Diskussionens innehåll: Utrikesrådet planeras den 14 maj hålla ett gemensamt utrikes- och försvarsministermöte mellan EU28 och länderna i G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger och Tchad).

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar möjligheten till utbyte med G5-länderna, inte minst med anledning av det försämrade säkerhetsläget i regionen och de omfattande utmaningarna när det gäller att skapa hållbar utveckling och säkerställa respekten för mänskliga rättigheter. Diskussionen kommer att kretsa kring utvecklingen i regionen och samarbetet mellan G5 Sahel och EU. Regeringen välkomnar G5-ländernas gemensamma ansträngningar för att möta utvecklings- och säkerhetsutmaningar i regionen, men avser vid mötet påtala att de ytterligare bör stärka sina ansträngningar. Regeringen understryker i sammanhanget vikten av lokalt ägarskap och ansvarstagande. Regeringen framhåller att det är centralt att se till grundorsakerna till instabilitet i regionen, inklusive vikten av god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, kvinnors lika rättigheter och deltagande samt kopplingen mellan klimat och säkerhet.