FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCB83Kommenterad dagordning

Minister

rådet

2019-05-0

6

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten


Utrikesministrarnas möte den 13 maj 2019

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

A-punkter

Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

Libyen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen i Libyen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser med fortsatt oro på utvecklingen i Libyen och avsaknaden av en fredlig lösning på konflikten. Den senaste tidens militära eskalering kring huvudstaden Tripoli av general Haftar och Libyska nationella armén (LNA) är oacceptabel. Regeringen betonar betydelsen av ett enat EU-agerande som understryker vikten av omedelbart eldupphör, respekt för folkrätten – inklusive internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter – och ger fullt stöd till FN och FN-sändebudet Salamés ansträngningar för en politisk lösning. Regeringen understryker fortsatt vikten av kvinnors deltagande i alla delar av den politiska processen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Libyen behandlades senast i EU-nämnden den 12 oktober 2018.

Sahel

Diskussions- och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera utvecklingen i Sahel och EU:s engagemang i regionen, delvis som förberedelse för det gemensamma utrikes- och försvarsministermötet mellan EU och G5 Sahel den 14 maj. Rådslutsatser förväntas antas.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en diskussion om utvecklingen i Sahelregionen, inte minst med anledning av det försämrade säkerhetsläget och de omfattande utmaningarna när det gäller att skapa hållbar utveckling och säkerställa respekten för mänskliga rättigheter. Vid FAC avser regeringen framhålla vikten av att EU tar ett helhetsgrepp avseende engagemanget i Sahel för att stärka insatserna när det gäller att främja säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Regeringen understryker i sammanhanget betydelsen av lokalt ägarskap och ansvarstagande. Det är vidare centralt att se till grundorsakerna till instabilitet i regionen, inklusive vikten av god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, kvinnors lika rättigheter och deltagande samt kopplingen mellan klimat och säkerhet. Regeringen välkomnar regionala initiativ som G5-samarbetet.