Kallelse och föredragningslista 2012/13:44

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:44 EU-nämndens sammanträde 2013-06-28

EU-nämndens sammanträde 2013-06-28

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-06-28 kl. 15:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Återrapportering från Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Återrapportering från möte i Europeiska rådet
  den 27-28 juni 2013
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5 juli
  kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor