Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:28

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:28 EU-nämndens sammanträde 2013-02-22

EU-nämndens sammanträde 2013-02-22

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:28


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-02-22 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 28 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 25-26 februari
 2. (ca 09.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (socialpolitik)
  Statsrådet Maria Larsson
  Återrapport från möte i rådet den 6 december 2012
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 februari
 3. (ca 09.40) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning)
  Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
  Återrapport från möte i rådet den 6 december 2012
  Återrapport från informellt ministermöte den 7-8 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 februari
 4. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet
  den 6 och 8 februari, samt protokoll från sammanträdet
  den 15 februari.
 5. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 1 mars
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Rättsliga och inrikes frågor
  forts.