Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:38

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:38 EU-nämndens sammanträde 2013-05-24

EU-nämndens sammanträde 2013-05-24

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:38


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-05-24 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Carl Bildt
  Återrapport från möte i rådet den 22-23 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 27-28 maj
 2. (ca 09.45) Utrikes frågor (utveckling)
  Statsrådet Gunilla Karlsson
  Återrapport från möte i rådet den 15 oktober 2012
  Återrapport från informellt ministermöte den 11-12 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 27-28 maj
 3. (ca 10.30) Konkurrenskraft (utbildning och rymdfrågor)
  Statssekreteraren Peter Honeth
  Återrapport från möte i rådet den 18-19 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 29-30 maj
 4. (ca 10.50) Konkurrenskraft (inre marknad)
  Statsrådet Ewa Björling
  Återrapport från möte i rådet den 18-19 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 29-30 maj
 5. (ca 11.10) Konkurrenskraft (industri)
  Näringsminister Annie Lööf
  Återrapport från möte i rådet den 18-19 februari
  Återrapport från informellt ministermöte den 2-3 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 29-30 maj
 6. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet
  den 8 maj samt protokoll från sammanträdena den 17 och 21 maj.
 7. (ev.) Övrigt


forts.
Anm.:
Nästa sammanträde äger rum fredagen den 31 maj
kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
* Rättsliga och inrikes frågor
* Transport, telekommunikation och energi