Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:42

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:42 EU-nämndens sammanträde 2013-06-20

EU-nämndens sammanträde 2013-06-20

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-06-20 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 21 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 juni
 2. (ca 09.30) Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 27 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 juni
 3. (ca 10.30) Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 13-14 maj
  Återrapport från informellt ministermöte den 27-28 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 24-25 juni
 4. (ca 11.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (socialpolitik)
  Statsrådet Maria Larsson
  Information och samråd inför möte i rådet den 20-21 juni
 5. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet
  den 5 juni och protokoll från sammanträdet den 14 juni.
 6. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 26 juni
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3)
  och behandlar:
  * Europeiska rådet


  forts.