Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:47

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:47 EU-nämndens sammanträde 2013-07-05

EU-nämndens sammanträde 2013-07-05

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:47


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-07-05 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Statsrådet Peter Norman
  Återrapport från möte i rådet den 26 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 9 juli
 2. (ca 10.15) Ekonomiska och finansiella frågor (budget)
  Statssekreteraren Hans Lindberg
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 juli
 3. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdena
  den 14 och 20 juni samt protokoll från sammanträdena den 20, 24,
  26 (två str) och 28 juni.
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 12 juli
  kl. 10.00 i Skandiasalen (N3)
  och behandlar:
  * Jordbruk och fiske