Reviderad kallelse och föredragningslista samt Utskick 2 2013/14:23

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:23 EU-nämndens sammanträde 2014-02-28

EU-nämndens sammanträde 2014-02-28

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt Utskick 2 2013/14:23


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-02-28 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminister Beatrice Ask
  Återrapport från möte i rådet den 5-6 december 2013
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 3-4 mars
 2. (ca. 09.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminister Beatrice Ask
  Statsrådet Tobias Billström
  Information och samråd inför möte i rådet den 3-4 mars
 3. (ca. 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Tobias Billström
  Återrapport från möte i rådet den 5-6 december 2013
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 3-4 mars
 4. (ca 10.15) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anna-Karin Hatt
  Återrapport från möte i rådet den 12 december 2013
  Information och samråd inför möte i rådet den 4 mars
 5. (ca. 10.35) Miljö
  Miljöminister Lena Ek
  Återrapport från möte i rådet den 13 december 2013
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 mars  forts.
 6. Justering:
  ? protokoll från sammanträdet den 21 februari
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 14 februari
 7. (ev.) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 7 mars
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Ekonomiska och finansiella frågor