Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:36

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:36 EU-nämndens sammanträde 2014-05-23

EU-nämndens sammanträde 2014-05-23

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:36


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-05-23 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Konkurrenskraft
  Statssekreterare Peter Honeth
  Återrapport från möte i rådet den 20-21 februari
  Återrapport från informellt ministermöte den 12-13 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 maj
 2. (ca 09.10) Konkurrenskraft
  Statsrådet Ewa Björling
  Återrapport från möte i rådet den 2-3 december 2013
  Återrapport från möte i rådet den 20-21 februari
  Återrapport från informellt ministermöte den 12-13 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 maj
 3. Justering:
  ? protokoll från sammanträdet den 16 maj
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 9 maj
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 28 maj
  kl. 07.30-09.00 samt 10.00-11.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Transport, telekommunikation och energi