Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:49

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:49 EU-nämndens sammanträde 2014-07-18

EU-nämndens sammanträde 2014-07-18

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:49


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-07-18 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 23 juni
  ? har delats i postfacken
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 juli
 2. (ca 10.30) Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 24 juni
  ? har delats i postfacken
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 juli
 3. (ca 10.40) Europeiska rådet
  Statssekreteraren Katarina Areskoug Mascarenhas
  Återrapport per telefon från extrainsatt möte i Europeiska rådet den 16 juli
 4. Justering
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 4 juli
  ? protokoll från sammanträdet den 11 juli
 5. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde kommer att avse det aviserade extrainsatta mötet den 30 augusti i Europeiska rådet. Dag och tid för samråd är ännu ej fastställt.
  Nästa planerade sammanträde äger rum fredagen den 19 september
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Konkurrenskraft forts.