Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:56

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:56 EU-nämndens sammanträde 2014-09-26

EU-nämndens sammanträde 2014-09-26

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:56


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-09-26 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 23 juli
  ? återrapport delas i postfacken
  Återrapport från informellt ministermöte den 28-29 augusti
  ? återrapport delas i postfacken
  Information och samråd inför möte i rådet den 29 september
 2. Justering:
  ? protokoll från sammanträdet den 19 september
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 3 oktober
  kl. 08.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Rättsliga och inrikes frågor