Reviderad kallelse och föredragningslista 2012/13:20

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:20 EU-nämndens sammanträde 2013-01-25

EU-nämndens sammanträde 2013-01-25

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista 2012/13:20


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-01-25 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 10 december 2012
  Återrapport från möte i rådet den 17 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 31 januari
 2. (ca. 10.00) Jordbruk och fiske
  Statssekreteraren Magnus Kindbom
  Återrapport från möte i rådet den 18-20 december 2012
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 januari
 3. Justering av protokoll från sammanträdena den 16 och 18 januari.
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 1 februari 2013
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Information om det irländska ordförandeskapet
  (Elisabet Borsiin Bonnier)