Reviderad kallelse och föredragningslista 2012/13:48

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:48 EU-nämndens sammanträde 2013-07-12

EU-nämndens sammanträde 2013-07-12

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista 2012/13:48


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-07-12 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statssekreteraren Magnus Kindbom
  Återrapport från möte i rådet den 24-25 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 juli
 2. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 24, 26 (två str) och 28 juni samt protokoll från sammanträdet den 5 juli.
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 19 juli
  kl. 10.00 i Skandiasalen (N3)
  och behandlar:
  * Utrikes frågor