RIF, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0651

2019-11-25

Justitiedepartementet

EU-nämnden

EU-enheten

Riksdagen

Kopia: Justitieutskottet

Kopia: Socialförsäkringsutskottet

Kopia: Civilutskottet

Kopia: Konstitutionsutskottet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den
2–3
december 2019.

INRIKES FRÅGOR

1. Godkännande av dagordningen (Sr Johansson, Sr Damberg)

Se bifogad preliminär dagordning.

2. (ev.) Godkännande av
A-punkterna
(Sr Johansson, Sr Damberg)

a)Lista över icke lagstiftande verksamhet

b)Lista över lagstiftande verksamhet (Offentlig överläggning i enlighet med artikel

16.8i fördraget om Europeiska unionen)

Det har ännu inte presenterats någon
A-punktslista.

Lagstiftningsöverläggningar

3.Övriga frågor (Sr Johansson/Sr
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida