Utskick 2 2008/09:40

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:40 EU-nämndens sammanträde 2009-07-02

EU-nämndens sammanträde 2009-07-02

EU-nämnden

Utskick 2 2008/09:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-07-02 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

Bilagor
Till p. 1 (Ekonomiska och finansiella frågor)
Från Finansdepartementet
Swedish Presidency - provisional agendas for Council meetings prepared by Coreper (Part 2) (11512/09) (dp. 3) Obs! Endast Ekofin
Arbetsprogram för rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) under det svenska ordförandeskapet i EU (dp. 3)
Kalender för G20- och relaterade möten under det svenska EU-ordförandeskapet (dp. 5)
Pro-cyclicality
- Draft Council (Ecofin) conclusions (dp. 6)