Utskick 2 2012/13:1

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:1 EU-nämndens sammanträde 2013-09-20

EU-nämndens sammanträde 2013-09-20

EU-nämnden

Utskick 2 2012/13:1


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-09-20 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

Till p. 1 (Konkurrenskraft - forskning)
Från Utbildnings- resp. Näringsdepartementet:
- Rådspm: Innovationsunionen och det Europeiska
forskningsområdet, dp. 8