Utskick 2 2012/13:49

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:49 EU-nämndens sammanträde 2013-07-19

EU-nämndens sammanträde 2013-07-19

EU-nämnden

Utskick 2 2012/13:49


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-07-19 kl. 09:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

  1. Till p. 1 (Utrikes frågor)
    Från Utrikesdepartementet:
    - Reviderad kommenterad dagordning
    - Sammanfattning av utkast till rådsslutsatser för rådet för utrikesfrågor den 22 juli 2013