Utskick 2 2013/14:21

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:21 EU-nämndens sammanträde 2014-02-14

EU-nämndens sammanträde 2014-02-14

EU-nämnden

Utskick 2 2013/14:21


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-02-14 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

Till p. 1 och 4 (Konkurrenskraft)
Från Närings- och Utbildningsdepartementet:
- Komplettering av kommenterad dagordning (dp. 6f, 7, 9, 10d, 10e)
- Preparations of the Council ("Competitiveness") of 20-21 February 2014 - Industrial Competitiveness (5810/14), dp. 4
- European Semester 2014- Internal Market and Industry aspects (5898/14), dp. 5
-
RådsPM: Europeiska terminen 2014 - forsknings- och innovationsaspekter, dp. 7
- Förberedelser inför möte i rådet (konkurrenskraft) den 20-21 februari 2014 - Den europeiska planeringsterminen 2014 - aspekter vad gäller forskning och innovation (6052/14), dp. 7
-
RådsPM: Lägesrapport om upprättandet av kontakter mellan Europeiska Unionen och Europeiska rymdorganisationen (ESA), dp. 9
-
Preparation of the Council ("Competitiveness") of 20-21 February 2014 - Establishing appropriate relations between the European Union and the European Space Agency (ESA), dp. 9
-
Rapport från kommissionen - lägesrapport om upprättandet av kontakter mellan Europeiska unionen och Europeiska rymdorganisationen (ESA), dp. 9

Till p.2 (Ekonomiska och finansiella frågor)
Från Finansdepartementet:
- Reviderad kommenterad dagordning


forts.

- Single Resolution Mechanism - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Bank Resolution Fund and amending Regulation No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council - Consideration of the European Parliament''''s amendments in preparation for political agreement ( 6187/14), dp. 4
- Intergovernmental Agreement (IGA) on the functioning of the Single Resolution Fund (SRF) - state of play and key outstanding issues, dp. 4
- Agreement on the functioning of the Single Resolution Fund, dp. 4
- EU terms of reference for the G20 Finance and Central Bank Ministerial and Central Bank Governors meeting on 21-23 February 2014 in Sydney (DS 1062/14), dp. 9


Till p. 3 (Jordbruk och fiske)
Från Landsbygdsdepartementet:
-
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries - Presidency questionnaire (5982/14), dp. 7