UUKI, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E0331

Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)

2021-11-22

Ku2021/02296

Kulturdepartementet

Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den
29–30
november

Kommenterad dagordning

MÅNDAG 29 NOVEMBER

1.Godkännande av dagordningen

2.Godkännande av
A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Icke-lagstiftande
verksamhet

UTBILDNING

3.Rekommendation om blandat lärande för högkvalitativ och inkluderande grundskole- och gymnasieutbildning

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Antagande

Ansvarigt statsråd: Anna Ekström

Förslagets innehåll: I rekommendationen föreslås att en mer långsiktig strategi för blandat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida