2017-07-25_narvaro_FoU_hos_JuU

Bilaga

FÖRSVARSUTSKOTTET NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 2
Information vid                     till protokoll
justitieutskottets sammanträde                   2016/17:32
2017-07-25 kl. 14.30–16.29                            
                             
  N V N V N V N V N V N V N V
LEDAMÖTER                            
Allan Widman (L), ordförande O                          
Åsa Lindestam (S), vice ordförande O                          
Hans Wallmark (M)                            
Peter Jeppsson (S)                            
Lena Asplund (M)                            
Alexandra Völker (S) O                          
Mikael Jansson (SD) O                          
Jan R Andersson (M)                            
Kent Härstedt (S) O                          
Daniel Bäckström (C) O                          
Anders Schröder (MP)                            
Lotta Olsson (M) O                          
Paula Holmqvist (S) O                          
Roger Richtoff (SD) O                          
Stig Henriksson (V)                            
Mikael Oscarsson (KD) O                          
Mattias Ottosson (S)                            
SUPPLEANTER                            
Kalle Olsson (S)                            
Dag Klackenberg (M)                            
Johan Büser (S)                            
Annicka Engblom (M) O                          
Teres Lindberg (S) O                          
Robert Stenkvist (SD)                            
Anders Hansson (M)                            
Lena Emilsson (S)                            
Kerstin Lundgren (C) O                          
Pernilla Stålhammar (MP)                            
Mats Green (M) O                          
Kenneth G Forslund (S)                            
Jeff Ahl (SD)                            
Birgitta Ohlsson (L)                            
Maj Karlsson (V)                            
Robert Halef (KD)                            
Thomas Strand (S)                            
Björn Söder (SD)                            
Per Klarberg (SD) O                          
Janine Alm Ericson (MP)                            
Håkan Svenneling (V)                            
Désirée Pethrus (KD)                            
Eva-Lena Jansson (S) O                          
Leif Pettersson (S)                            
Maria Weimer (L)                            
Lars Tysklind (L)                            
Peter Helander (C)                            
Sofia Damm (KD)                            
Björn Rubenson (KD)                            
N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen
V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande