2017_18_RFR22

Bilaga

Öppen utfrågning med anledning av

Riksrevisorernas årliga rapport 2018 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-56-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR22

Förord

Med grund i Riksrevisorernas årliga rapport 2018 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018 höll finansutskottet den 31 maj en öppen utfrågning. Syftet var att vid ett samlat tillfälle uppmärksamma och belysa Riksrevisionens iakttagelser och resultat utifrån de två nyligen publicerade rapporterna.

Medverkande var riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson.

3

2017/18:RFR22

Program

Datum: Torsdagen den 31 maj 2018

Tid: Kl.
10.00-11.30

Plats: Förstakammarsalen

Inledning:

Finansutskottets ordförande Fredrik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida