AMTbilagan2017

Bilaga

Motioner

allmänna motionstiden - för omedelbar hänvisning till utskott.

1 av Caroline Szyber (KD)

Trängselskatten på Lidingöbron SkU

2 av Caroline Szyber (KD)

Ändra rösträttsåldern KU

3 av Caroline Szyber (KD)

Investeringsavtal mellan EU och Taiwan NU

4 av Caroline Szyber (KD)

Möjliggör ett Ivy
League-universitet
i Sverige UbU

5 av Caroline Szyber (KD)

Socialförsäkringar för egenföretagare SfU

6 av Caroline Szyber (KD)

Satsningar för cykling TU yrkande 1

SkU yrkande
2-3

7 av Caroline Szyber (KD)

Ställ krav på säkrare identitetshandlingar vid personlig konkurs CU

8 av Caroline Szyber (KD)

Taiwans deltagande i ICAO UU

9 av Caroline Szyber (KD)

Freda våra akutsjukhus JuU

10 av Caroline Szyber (KD)

En svensk författningsdomstol
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida