Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

FoU-deltagare vid JuU-sammantradet 2018-03-15

Bilaga

FÖRSVARSUTSKOTTET DELTAGARLISTA

2018-03-15

Försvarsutskottets deltagare på justitieutskottets sammanträde den 15 mars 2018

(Punkten som behandlade information om riksdagens tillkännagivande om Rekryteringsmyndigheten [bet. 2017/18:JuU1].)

Ledamöter

Allan Widman (L), ordförande

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Peter Jeppsson (S)

Jan R Andersson (M)

Daniel Bäckström (C)

Lotta Olsson (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Suppleanter

Lars Püss (M)

Pål Jonson (M)

Kansli

Lars Franzén, kanslichef

Robert Ihrfors, föredragande

Annie Schaffrath, utskottshandläggare

Annika Tuvelid, utskottsassistent