Inkomna EU-dokument 5 mars - 19 mars 2014 (Smtr 25 mars 2014)

Bilaga

Justitieutskottet

Inkomna EU-dokument 5 mars – 19 mars 2014

Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD)

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
       
2014-03-11 KOM(2014) 144 Communication from the Commission Kommissionens meddelande
    to the European Parliament, the Council, om EU:s fortsatta politik för
    the European Economic and Social
    rättsliga frågor.
    Committee and the Committee of the
    Justitiedepartementet avser
    Regions The EU Justice Agenda for
    att skriva en FaktaPM om
    2020 - Strengthening Trust, Mobility
    dokumentet.
    and Growth within the Union
     
2014-03-17 KOM(2014) 155 Communication from the Commission Kommissionens resultattavla
    to the European Parliament, the Council, för rättskipning i EU 2014.
    the European Central Bank, the  
    European Economic and Social  
    Committee and the Committee of the  
    Regions The 2014 EU Justice  
    Scoreboard  
       
2014-03-18 K(2014) 1603 Kommissionens svar på motiverat  
    yttrande enligt utlåtande 2013/14:JuU13  
    Subsidiaritetsprövning av förslag om  
    inrättande av Europeiska  
    åklagarmyndigheten  
       

Dokument från Regeringskansliet

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
       
2014-03-11 Rapport RIF 3-4 Rapport från möte i rådet (rättsliga och  
  mars 2014 inrikes frågor) den 3-4 mars 2014