Protokoll 2017-18_24_2 RFR8

Bilaga

Offentlig utfrågning om finansiell stabilitet och makrotillsyn den 23 januari 2018

ISSN
1653-0942

978-91-88607-21-8
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR8

Förord

Finansutskottet bjöd den 23 januari 2018 in till en offentlig utfrågning i riksdagen om finansiell stabilitet och makrotillsyn. De medverkande var finansmarknadsminister Per Bolund, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, riksgäldsdirektör Hans Lindblad, riksbankschef Stefan Ingves och riksrevisor Ingvar Mattson. I det följande redovisas stenografiska uppteckningar från utfrågningen och de bilder som föredragshållarna visade under sina presentationer.

3

2017/18:RFR8

Program

Datum: Tisdagen den 23 januari 2018

Inledning:

Finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson hälsar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida