protokoll från utfrågning med Olli Rehn 17 sept 2012

Bilaga

1

5

10

15

20

25

30

35

40

RixEdit 3.6.0.6

Version

489 TB:212

Märkning

Skapad

2012-10-31

Användare

sa0909aa

Databas

RixEditSql /

DokumentLage

r_Rixdb

Trycklov

Justering

2012-11-08

BILAGA 10

Finansutskottets öppna utfrågning

om ekonomisk politik i Sverige och EU - den europeiska terminen Tid:
13.00-15.00

Datum: Måndag den 17 september 2012 Lokal: Andrakammarsalen

Inbjudna:

EU-kommissionär
Olli Rehn Statssekreterare Susanne Ackum Deltagare:

Ledamöter

Anna Kinberg Batra (M) ordförande Peder Wachtmeister (M)

Göran Pettersson (M) Pia Nilsson (S) Jörgen Hellman (S)

Ann-Charlotte
Hammar Johnsson (M) Maryam Yazdanfar (S)

Carl B Hamilton (FP)

Bo Bernhardsson (S) Per Åsling (C)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida