Till JuU inkomna EU-dok 13 mars-11 april 2012 (smtr 12 april)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 13 mars - 11 april 2012

Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD)

Inlämnat
Beteckning
Rubrik

2012-04-11
KOM(2012) 168
Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism

2012-04-02
KOM(2012) 140
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Brottsbekämpning i vår digitala tidsålder: inrättande av ett Europeiskt centrum mot it-brottslighet

Ministerrådet

Inlämnat
Beteckning
Rubrik

2012-03-27
6335/12
Pressmeddelande 3144:e mötet i rådet Utbildning, ungdom, kultur och idrott Bryssel den 10 februari 2012

2012-03-19
6854/12
Pressmeddelande 3150:e mötet i rådet Allmänna frågor Bryssel den 28 februari 2012

2012-03-16
Rapport RIF 8 mars 2012
Rapport från möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8 mars 2012 i Bryssel

Övriga dokument

Inlämnat
Beteckning
Rubrik

2012-04-02
Dokument antagna av Europaparlamentet 12-15 mars 2012
Översändande av dokument antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 12-15 mars 2012

2012-03-15
Dokument antagna av Europaparlamentet 13-16 februari 2012
Översändande av dokument antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 13-16 februari 2012