Tilll JuU inkomna EU-dok 1 mars-13 mars 2012 (smtr 13 mars)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 1 mars - 13 mars 2012

Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD)

Inlämnat
Beteckning
Rubrik

2012-03-12
KOM(2012) 85
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen

2012-03-12
SWD(2012) 32
Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen

2012-03-12
SWD(2012) 31
Commission staff working paper Accompanying document to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union Impact assessment

Ministerrådet

Inlämnat
Beteckning
Rubrik

2012-03-07
6960/12
Preliminär dagordning 3151:a mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor) Bryssel, torsdagen den 8 mars 2012