Troliga Apunkter EUN 25 2012

Bilaga

Promemoria

2012-06-20

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas vid Coreper II vecka 25

Överlämnas för skriftligt samråd vecka 25 till torsdagen den 21 juni kl 08.30.

Frågor som lösts i förberedande instanser
–
10

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I 2012-06-19.
–
10

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+)(a) n° E-003053/2012 put by Jürgen Klute "EU-Colombia Free Trade Agreement and the risk of increasing social conflict" 10483/12 PE-QE 222 (b) n° E-003895/2012 put by Ramon Tremosa i Balcells "Railway investment in Spain's budget for 2012"(c) n° E-004037/2012 put by Monica Luisa Macovei
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida